ZELFMOORD-BEGELEIDERS

oktober 6, 2008 at 10:14 pm 1 reactie

Onlangs was er enige deining in Duitsland omtrent de dood van Bettina Schardt. Niet het feit dat ze stierf deed de gemoederen oplaaien maar wel de manier waarop ze dat deed. De 79-jarige vrouw, een gepensioneerde hospitaal-technieker uit de Beierse stad Würzburg, koos om te sterven door begeleide zelfdoding. Ze was noch ziek noch stervend en lijdde geen acute pijn. Maar ze was oud en versleten, en kon zich niet meer alleen beredderen. Ze had geen ander alternatief dan te verhuizen naar een bejaardentehuis. Geen alternatief behalve de dood. Die leek haar verkieslijker dan geinstitutionaliseerd te worden in een opslagplaats voor de stervenden.

Hoeveel miljoenen mensen bevinden zich in exact dezelfde situatie als Bettina? En hoe snel groeit hun aantal? Zowat alle regeringen ter wereld snoeien in de sociale uitgaven. Overal wordt het personeel van ziekenhuizen en bejaardenhuizen gedwongen om aan lage lonen te werken en om met minder mensen meer patienten te verzorgen. Ook de meest toegewijden onder hen kunnen niet anders dan met lede ogen toezien hoe de kwaliteit van de verzorging daar onder lijdt. Ze staan machteloos tegen de drang van hun regeringen om de onproductieve kosten te verlagen in hun pogingen om de competiviteit van het land te verdedigen, wat zich vertaalt in het leven van de bewoners van bejaardentehuizen als meer ellende.

Intussen telt de wereld bijna twee miljard werklozen. Zou het kunnen dat er onder hen heel wat zijn die maar al te graag aan de slag zouden willen gaan om het leven van oude mensen aangenamer te maken? Toen ik enkele jaren geleden een bejaardentehuis in Vlaanderen bezocht, ontmoette ik er verscheidene politieke vluchtelingen die er werkten en zeer geliefd waren bij de patienten. Terwijl ze wachtten op een uitspraak over hun dossier mochten ze geen betaalde arbeid verrichten. Liever dan op hun kamer te zitten, werkten ze voor niets in het bejaardentehuis. Geen ideale situatie maar mijn punt is, de meeste werklozen verkiezen niet om niets te doen. De meesten onder hen zouden liever iets nuttig en creatief doen. En er is enorm veel nuttig en creatief werk te verrichten. Er zijn zoveel noden die gelenigd zouden kunnen worden. Er is zoveel pijn die voorkomen of verzacht zou kunnen worden. Zoveel mooie dingen die gemaakt zouden kunnen worden en onheil dat hersteld zou kunnen worden. Als we enkel maar in staat zouden zijn om de middelen die voorhanden zijn te gebruiken voor wat we nodig hebben.

We gaan ervan uit dat al gebeurt; dat productie voor winst en distributie via de markt de meest efficiente middelen zijn om in onze noden te voorzien. Maar dat middel is een doel op zich geworden en wij mensen zijn tot middel gedegradeerd. Wie van geen nut is voor de accumulatie van kapitaal heeft geen baan, is niets, is de facto waardeloos.

Een systeem dat miljarden mensen dwingt om niets te doen of om nutteloze arbeid te verrichten terwijl intussen zoveel vermijdbare honger en pijn wordt geleden, is absurd. Het zou al een enorme stap vooruit zijn om te erkennen dat dit systeem een menselijke constructie is die net als alle andere historische producten van voorbijgaande aard is. En om de mogelijkheid te overwegen dat de rampen die ons overkomen –economische crisis, sociale vervreemding, ecologische verwoesting – ons met de neus op de noodzaak duwen om na te denken over wat er daarna zou kunnen komen.

Helaas lijkt haast niemand dat te doen. Alle schakeringen van het politieke spectrum aanvaarden dat deze gang van zaken deel uitmaakt van de onverzettelijke krachten die ons leven conditioneren, zoals natuurkrachten die je moet accepteren om er het beste van te maken. Links en rechts twisten over de vraag of de staat een grotere of kleinere rol moet spelen maar hun meningsverschillen verbleken naast hun gezamenlijk onvermogen om zich een andere wereld in te beelden.

De reacties van rechts en links op de dood van Bettina Schardt illustreren dit. Zoals te voorspellen was veroordeelde kanselier Merkel haar begeleide zelfmoord als “onmenselijk” en heel de rechterzijde viel haar bij, in naam van “de heiligheid van het leven”. Wat hen geenszins belet om bezuinigingen op te leggen die dat heilige leven voor velen nog ellendiger maakt, noch om oorlog te voeren in Afghanistan en wapens te verkopen in heel de wereld. Roger Kusch, de promotor van begeleide zelfmoord die Bettina hielp zichzelf te elimineren, kreeg wel steun ter linkerzijde. Zij verdedigden zijn praktijk in naam van “het recht om waardig te sterven”.

Maar ze zwegen over het recht om waardig te leven. Het impliciete uitgangspunt van Kuschs verdedigers was dat mensen als Bettina dat recht niet hebben; dat de eenzaamheid, vervreemding en armoede die steeds meer het lot zijn van mensen die onproductief zijn voor de accumulatie van kapitaal onvermijdelijk zijn; dat het beste dat voor hen kan gedaan worden is hen helpen om zichzelf te doen verdwijnen.

‘Begeleide zelfmoord’ dreigt een passende metafoor te worden voor de rol van links in een wereld die, onder druk van haar onoplosbare structurele tegenstellingen, steeds destructiever wordt. Er is te veel kapitaal dat niet winstgevend kan geinvesteerd worden, ‘variabel kapitaal’ (werkkracht) inbegrepen. Overtollige productiefactoren zijn een last die op de winstvoet weegt, zeker als het mensen betreft die onderhouden moeten worden. De noden van het accumulatieproces vereisen dat ze aan de kant worden geschoven. Liefst op een ordelijke manier en links staat klaar om daarbij te helpen. De globale overcapaciteit veroorzaakt massale werkloosheid. Links begrijpt dat ontslagen onvermijdelijk zijn maar eist dat ze op een “menswaardige” manier gebeuren. Links begrijpt ook dat oorlogen onvermijdelijk zijn maar eist dat ze op een “menswaardige” manier gevoerd worden. Enzovoort. De linkerzijde dreigt onze zelfmoord-begeleider te worden.

En niet alleen links. Twee dagen na de publicatie van het artikel dat bovenstaande bedenkingen inspireerde, had de New York Times alweer zelfmoordnieuws op haar voorpagina: “Despair drives suicide attacks by Iraqi women” (5 juli). In de gevallen die in dit stuk beschreven worden, wordt de rol van zelfmoordbegeleiders gespeeld door Islamisten die de hemel beloven aan uitgeputte, wanhopige vrouwen die voor hen niets meer betekenen dan goedkope waren die ze kunnen consumeren in hun strijd voor macht. Die strijd lijkt anti-modern maar is juist heel eigentijds. Het is een poging om controle te verwerven over grondstoffen, winsten en markten. Anders gezegd, een poging van een zwakker kapitaal om plaats voor zichzelf te creëren in een wereld die al overbevolkt is met kapitalen die allemaal moeten opbrengen of vergaan. Een wereld waarin een steeds grotere concentratie van kapitaal het lidmaatschap van de winners’ circle steeds duurder maakt. Maar de crisis spaart ook de winners niet. Hoe meer de wereldeconomie in haar absurde tegenstellingen verstrikt raakt, hoe meer barsten de wereldorde begint te vertonen en hoe rationeler het wordt om in geweld te investeren. De jacht op geld en macht past zijn tactieken en strategie aan aan de wisselende omstandigheden maar gaat onverdroten voort. Terwijl ze hun machtsdroom najagen, denken die Islamisten misschien dat ze Allah’s werk verrichten. Maar in feite verrichten ze het vuile werk voor een accumulatieproces dat zijn historisch nut overleefd heeft en steeds wilder om zich heen zal slaan om ruimte voor zichzelf te maken.

Advertenties

Entry filed under: Uncategorized. Tags: , , .

Proloog KUIFJE IN MEXICO

1 reactie Add your own

 • 1. jaycee  |  oktober 20, 2008 om 12:56 pm

  Productie en winst beheersen inderdaad de markt – van aanbodzijde. Maar ook de vraag wordt gemanipuleerd. Valse noden worden gecreëerd, overbodige producten gefabriceerd, onbestaande kwaliteiten ge-hyped.
  Bovendien lijkt onze economie niet te kunnen bestaan zonder groei: alles moet meer, groter, sneller…, zoniet gaat het systeem stuk.
  De motor van onze economie, de bankindustrie, is nu gecrashed. Ik probeer met, samen met jou, een ander banksysteem met bijhorende wereld in te beelden. Maar het lukt me niet.
  De schuld van links is, zoals je zegt, onmiskenbaar. Maar Links (van groenen over sociaaldemocraten tot communisten) hebben de ‘vrije markt’ niet uitgevonden. Dat deden de machtigen en de rijken, naar het woord van Adam Smith: ‘De regering is er om de rijken te beschermen tegen de armen.’
  Help, Tom!
  j.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers liken dit: